Powstanie „InnoNeuroMed” daje nadzieję na to, że przed polską neuromedycyną otworzą się nowe horyzonty, dzięki którym walka z chorobami układu nerwowego stanie się jeszcze skuteczniejsza.
prof. Leszek Kaczmarek,
Kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia
prof. Leszek Kaczmarek
Dr Maciej Wieczorek
„InnoNeuroMed” to inicjatywa łącząca ludzi nauki i biznesu, którzy nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale posiadają określoną wizję dotyczącą rozwoju neuromedycyny.
dr Maciej Wieczorek,
Prezes Zarządu Celon Pharma S.A