Zapraszamy na spotkanie Platformy „InnoNeuroMed”

Aktualności, 7 marca, 2016

18 marca br. o godzinie 10:30, w siedzibie Celon Pharma S.A odbędzie się kolejne spotkanie Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Spotkanie zostanie poświęcone różnym aspektom chorób afektywnych.

Wśród prelegentów między innymi:

· Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
· Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
· Prof. dr hab. Irena Nalepa, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Poruszone zostaną również kwestie organizacyjne oraz bieżące plany związane z działalnością Platformy „InnoNeuroMed”. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na sporkanie_InnoNeuroMed_18032016