Podsumowanie spotkania Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny

Aktualności, 24 marca, 2016

18 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Platformy z najważniejszych w Polsce placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych. Gospodarzem spotkania była firma Celon Pharma S.A.

Część merytoryczna spotkania dotyczyła różnych aspektów chorób afektywnych. Wśród prelegentów wystąpili:

  • nadzw. dr hab. med. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • dr hab. Jerzy Samochowiec, Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • dr hab. Irena Nalepa, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
  • Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Podczas spotkania omówiono plany Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny na rok 2016 oraz podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia jej nowych członków. Do grona Platformy dołączyło Interwencyjne Centrum Neuroterapii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, a także przedsiębiorstwa: Helix Polska oraz IBSS BIOMED S.A.

Prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia: To bardzo dobra wiadomość. Wykonaliśmy ogromną pracę, żeby to, co jeszcze rok temu było odważną ideą dziś  miało szansę przybrać formę strategicznego dokumentu, który mamy nadzieję, że będzie pełnił kluczową rolę we wzmacnianiu potencjału firm i instytucji zajmujących się neuromedycyną.