Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”

Aktualności, 27 lutego, 2017

20 stycznia br. ruszył konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r. do godz.16.00.

Program sektorowy InnoNeuroPharm, jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem InnoNeuroPharm jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora farmaceutycznego i różnych obszarów neuromedycyny polskiej w perspektywie do 2023 r. Program powstał w odpowiedzi na wspólną inicjatywę Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny.

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępne na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm2017/