Kontakt

Sekretariat InnoNeuroMed:
Celon Pharma S.A
ul. Ogrodowa 2a
Kiełpin
05-092 Łomianki
E-mail: [email protected]

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Siewierska
Biuro Prasowe Celon Pharma S.A.
tel. +48 602 301 215
E-mail: [email protected]